Další služby

Billboard pro opening Manifesta Praha 

Leták pro firmu Myfa

Infografika – E15
převedení dlouhých textů na zajímavá data