Redesign billboardu

pro cestovní kancelář Pražský klub

Původní řešení